A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Societatea civilă în tranziție - poveștile noastre sparte - semințele noilor povesti - un nou activism?

Download
La conferința din octombrie 2013 Societatea civilă în tranziție, activiști din diferte sectoare ale societăți societății civile și din țări diferite si-au  împărtășit poveștile lor despre modul în care acestea sunt implicate în crearea  unui nou activism care înțelege natura sistemică a multor actiuni ale societății civile și experimentează cu noi modalitati  de a cataliza schimbări sistemice.

Acest raport oferă câteva dintre aceste inceputuri ale unei societăți civile noi. Aceasta explică contextul de ce aceste noi povestiri au devenit necesare (povești sparte) și modul in care  
Laboratorul inteligent al societatii civile oferă un spațiu pentru activiști și agenți ai schimbarii pentru a învăța împreună cum să facă schimbări în modul în care societatea civilă gândește, acționează și operează pentru a lucra în mod eficient față de schimbările sistemice.