A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

PROIECTE

Proiecte implementate de Centrul “DIALOG-Pro”

"Responsabilitate individuală și cetățenie activă”
Perioada implementarii: 1 martie 2016 – 31 decembrie 2016
Buget 40,000.00 USD
Finantator Fundatia Est-Europeana (Mijloace financiare puse la dispozitie de catre Agentia Suedeza pentru Dezvoltarea si Cooperare internationala – Sida)

ACTIVITATI
Proiectul şi-a propus să creeze condiţii pentru un mediu favorabil în vederea educării unui spirit al cetăţeniei active, prin implicarea tinerei generaţii în procesele care au loc la nivel de comunitate. De asemenea, proiectul şi-a propus să contribuie la educarea unei atitudini cetăţeneşti a oamenilor în vârstă, a căror experienţă este extrem de valoroasă şi de care trebuie să ţină cont tânăra generaţie.

Prin urmare, scopul acestui proiect a fost crearea unei reţele de formatori, constituită preponderent din tineri, dar şi din rândul persoanelor cu autoritate din localitate, care ar putea motiva oamenii să se implice şi să acţioneze în interesele comunităţii. Respectiv, prin realizarea acestui proiect ne-am propus să aducem împreună tinerii, comunitatea şi Administraţia Publică Locală (APL) la o masă de DIALOG permanent pentru a dezbate în primul rând poziţia cetăţenească a oamenilor, implicarea lor activă în procesul decizional al APL-urilor din localitate, precum şi problemele ce ţin de aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.

Crearea în cinci localităţi-pilot a Cluburilor pentru Cetăţenie Activă. Totodată, cele mai respectate şi apreciate persoane în vârstă din localitate vor forma în cadrul Clubului un Comitet al Înţelepţilor, organizând astfel dezbateri şi activităţi în localitate, de comun cu şcoala, biblioteca, APL. Ne propunem astfel să creăm o platformă pentru schimbul de experienţă, materiale şi resurse dintre tineri şi adulţi în domenii precum cetăţenia activă, drepturile omului, importanţa implicării în problemele comunităţii etc.


PLATFORMA SOCIETĂȚII CIVILE „PENTRU EUROPA”: CONSOLIDAREA COMUNICĂRII INTERNE ȘI EXTERNE

Perioada implementării: 02.02.2015 – 31.12.2015
Buget 925,000.00 MDL
Finanțator  Fundația Est-Europeană (Mijloace financiare puse la dispoziție de către Agentia SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI360. 

Activități

Asigurarea unei comunicări eficiente între membrii Platformei; Organizarea evenimentelor publice; Elaborarea materialeleor de promovare; Elaborarea afișelor, banerelor. Amplasarea unor banere/light-boxe în or. Chișinău și billboarduri pe principalele drumuri din țară cu afișe elaborate de către ”DIALOG-Pro”; Menținereaportalului „Moldova Europeană” și a paginii web a Platformei ”Pentru Europa”, completarea lor cu interviuri ale membrilor Platformei, ambasadorilor țărilor UE în Moldova și ambasadorilor Moldovei în UE, dar și cu alte materiale, elaborate de echipa Centrului; Susținerea și acordarea asistenței altor membri ai Platformei în organizarea acțiunilor lor; Organizarea seminarelor de instruire, dezbaterișpr publice, meselor rotunde, conferințelor, cu participarea experților străini, atât pentru membrii Platformei, cât și pentru alți beneficiari; Asigurarea vizibilității membrilor Platformei, prin colaborarea cu diverse posturi de radio, prin postările pe rețelele de socializare, precum și pe pagina Platformei; elaborarea unui pliant în ajutorul celor care organizează campanii de informare europeană, organizarea expozițiilor, victorinelor în cadrul diverselor activități de promovare a UE.

COORDONAREA ȘI UNIFORMIZAREA EFORTURILOR COMUNE ALE MEMBRILOR PLATFORMEI „PENTRU EUROPA” ÎN PROCESUL PROMOVĂRII IDEII EUROPENE

Perioada implementării:       01.09.2014 – 28.02.2015
Buget                                     15,000.00 EUR
Finanțator                             Programul de asistență oficială pentru dezvoltarea Republicii     
                                               Slovace – SlovakAid
Activități

Elaborarea Regulamentului Platformei „Pentru Europa”; Elaborarea și publicarea unui dosar tematic - Integrarea europeană a R.Moldova: Provocări și solutii eficiente pentru modernizarea țării; Organizarea unui seminar de instruire; Crearea paginii Platformei în cadrul Portalului„Moldova Europeană”, asigurarea vizibilității Platformei pe rețelele de socializare.CONSOLIDAREA PLATFORMEI SOCIETĂȚII CIVILE „PENTRU EUROPA” PRIN INTERMEDIUL UNUI SECRETARIAT, CARE SĂ ASIGURE UN MANAGEMENT INTERN EFICIENT


Perioada implementării: 25.08.2014 – 30.01.2015

Buget 226,330.00 MDL
Finanțator German Development Cooperation through GIZ

Platforma societății civile „Pentru Europa” este o asociere voluntară a organizațiilor societății civile din Republica Moldova, care are drept scop consolidarea opțiunii de integrare europeană și de dezvoltare democratică a țării si a fost creata la initiativa la inițiativa societății civile la 30 iunie 2014. Platforma „Pentru Europa” oferă un cadru de participare civică și de manifestare pentru acțiunile cu tematică specifică europeană și își propune promovarea unei campanii de informare și comunicare privind esența reformelor, progresele realizate, schimbările legislative efectuate, în scopul de a implica în procesul de integrare întreaga populație. La una din sedintele grupului de inițiativă s-a decis, ca lucrările de secretariat să fie exercitate de către una din organizațiile semnatare ale acestei declarații, și anume de Centrul de Resurse „DIALOG-Pro”.

Activități Elaborarea unei matrice a tuturor proiectelor și activitătilor de comunicare ale membrilor Platformei; Elaborarea și adoptarea logotipului; Asigurarea comunicării interne și externe între membrii Platformei; Organizarea evenimentelor publice; Elaborarea unor mesaje comune de promovare europeană; Organizarea unui seminar de instruire; Materiale de promovare; Participarea și organizarea ședințelor Bordului, seminarelor, emisiuni radio și TV, dezbateri publice etc; Elaborarea unui pliant

„MOLDOVA EUROPEANA” - SURSĂ CONSOLIDATĂ DE INFORMARE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND PROCESELE EUROPENE ȘI INTEGRAREA EUROPEANĂ


Perioada implementării:       03.01.2014 – 31.12.2014
Buget                                     20,597.00 USD
Finanțator                          Fundația Est-Europeană (Mijloace financiare puse la dispoziție                 
                                             de către Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare
                                             Internațională – Sida)

Activități

Menţinerea şi promovarea unui Portal informaţional care oferă servicii de informare pentru autorităţile publice de stat, ONG-uri, mass-media, dar şi publicul larg; Completarea unui tezaurus de termeni români de referinţă în baza tezaurului EUROVOC; Prezentarea organizaţiilor europene – Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în două masive informaţionale distincte, interconecte; Organizarea seminarelor de instruire.

PORTALUL “MOLDOVA EUROPEANĂ”

Perioada implementării:      01.09.2012 – 31.09.2013
Buget                                     20,559.00 USD
Finanțator                          Fundația Est-Europeană (Mijloace financiare puse la dispoziție                 
                                                de către Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare
                                                Internațională – Sida)

ACTIVITĂȚI

Elaborarea şi parţial completarea cu conţinut a unui portal informaţional, care în contextul unei ample campanii de informare ar putea şi trebuie să devină unul multifuncţional; Organizarea a  trei seminare informative: la Comrat, Bălţi şi Cahul în parteneriat cu Centrele Pro-Europa din aceste localităţi; Elaborarea și difuzarea la radio și TV a unui Spot de promovare şi publicitate a Portalului; Lansarea oficiala a Portalului la emisiunea “VECTOR EUROPEAN”; elaborarea, tiparului și diseminarea unui pliant/broșuri cu informatii despre Portalul “Moldova Europeană”.


ASISTENȚĂ PENTRU CENTRUL PRO-EUROPEAN DE SERVICII SI COMUNICARE ÎN CREAREA UNUI SISTEM INFORMAȚIONAL

Perioada implementării:       15.09.2011 – 31.01.2012
Buget                                     9,945.00 USD
Finanțator                             Fundația Est-Europeană (Moldova)

Biblioteca Națională a R.Moldova de comun cu Centrul de resurse “DIALOG-Pro” a organizat în baza Biroului de Informare al CoE în Moldova un Centru pro-european de servicii si comunicare. Centrul de resurse “DIALOG-Pro” și-a propus să asiste echipa Centrului pro-european de servicii și comunicare din cadrul Bibliotecii Naționale la elaborarea conceptului unui portal de bloguri, dar și la elaborarea strategiei și planificarea unui sistem informațional. În paralel, Centrul de resurse “DIALOG-Pro” a elaborat conceptul și conținutul unui Portal ”Moldova Europeană”, care are menirea de a contribui nu doar la găsirea rapidă a informației, dar și la educarea cetățenilor R.Moldova, promovarea valorilor europene și a procesului de integrare europeană.

Activități

Elaborarea strategiei și planificarea site-ului; Determinarea surselor de informare pentru completarea site-ului; Acumularea, structurarea si amplasarea informatiei; Crearea Bibliotecii Virtuale și a unei serii de fișe tematice; Organizarea unui ciclu de seminare privind sursele informaționale europene pentru specialiștii din domeniul informării documentare (din teritoriu), pentru bibliografii Bibliotecii Naționale, pentru reprezentanții mass-media; Publicarea unui pliant.

CAMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTELOR ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII EUROPENE A DEMOCRAŢIEI LOCALE ÎN 10 LOCALITĂŢI-PILOT

Perioada implementării: 15 septembrie 2011 – 30 octombrie 2011

Buget                                3,171.00 USD

Finanțator                        UN Women, UNDP / JILDP

Tema ediției 2011 a Săptămânii europene a Democrației Locale (SEDL) a fost ”Drepturile omului la nivel local”. Autoritățile locale sunt chemate să protejeze și să consolideze drepturile omului în comunitățile lor prin îmbunătățirea politicilor lor sociale și culturale locale.

Activități

Organizarea unui concurs de eseuri la tema “Dacă aș fi primar” în școlile din 10 localități-pilot; Organizarea meselor rotunde și a dezbaterilor publice în 10 localități-pilot; Amplasarea “Boxelor de idei” în incinta Primăriilor acelorași 10 localități-pilot; Elaborarea și executarea logotipului pentru SEDL-Moldova, elaborarea mapelor, timbrelor, afișelor; Elaborarea unui blog dedicat SEDL; Organizarea Conferinței Naționale “Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului și Egalității de gen la nivel local”; Distribuirea materialelor promoționale.

2008-2011 De la crearea sa Centrul de Resurse Umane “Dialog-Pro” şi-a propus să acţioneze în spiritul valorilor europene, iar o serie de acţiuni au fost realizate în colaborare cu următorii parteneri :

  •     Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova (BICE)
  •    Centrul de Drept, Căuşeni
  •     Primăria Municipiului Chisinău
  •     Consiliul Raional Făleşti
  •     Liceul “Mihai Eminescu” din Făleşti
  •     Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM)

 Acţiuni:

Au fost organizate mese rotunde în sudul şi centrul republicii (Ştefan Vodă, Basarabeasca, Căuşeni, Orhei); acţiuni de caritate; video conferinţă “Copiii şi Media: oportunităţi şi riscuri, reguli şi responsabilităţi” în cadrul EuroDIG 2010, organizat la Madrid la 29-30 aprilie 2010; Contribuţia voluntară la organizarea INFOBUSULUI EUROPA în cadrul programului “Europa este mai mult decît crezi” (5 mai 2010); asistenţă voluntară la organizarea reuniunii cadrelor didactice (circa 100 participanţi) din Municipiul Chişinău în cadrul programului “Europa este mai mult crezi” (mai 2010); iunie-iulie 2010, contribuiţia la realizarea proiectului “Culorile Europei” în parteneriat cu Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova; expoziţia de fotografie “Drepturile Omului în viziunea copiilor” în incinta Bibiotecii Naţionale; În 2011, CRDP a acordat suport voluntar pentru instalarea şi inaugurarea la Biblioteca Naţională a CPESC.