A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

02.02.2012 - Surse de informare europeană: Seminar

La 2 februarie 2012 Centrul de resurse „Dialog-Pro”în colaborare cu Centrul Pro-european de Servicii şi Comunicare a organizat  un seminar cu privire la sursele de informare europeană.
Fiind primul seminar la această temă din cele trei preconizate pentru diverse grupuri-ţintă, el este adresat  colaboratorilor Bibliotecii Naţionale a RM. Printre subiectele abordate au fost: importanţa informării europene la etapa aspiraţiilor de integrare în UE; principalele surse de informare europeană; librării şi baze de date ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene.