A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

ACTIVITATI

PENTRU A-ŞI REALIZA SCOPURILE, DIALOG PRO VA DESFĂŞURA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

· Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

· Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale  Centrului de resurse;

· Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

· Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;

· Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;

· Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;

· Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;

· Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional si international în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Centrului.

Pentru realizarea scopurilor propuse DIALOG PRO dialog pro are dreptul:


· să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;

· să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

· să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

· să desfăşoare activitate editorială;

· să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

· să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

· să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

· să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

· să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

· să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

· să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

· să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.