A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

2013 - Anul European al Cetăţenilor

 23.11.2013

Obiectivul general al Anului European al Cetățenilor ( este de a spori gradul de conștientizare și nivelul cunoștințelor cu privire la drepturile și responsabilitățile legate de cetățenia Uniunii, pentru a le permite cetățenilor să beneficieze pe deplin de dreptul lor la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. În acest context, Anul European al Cetățenilor va promova, de asemenea, exercitarea de către cetățenii Uniunii a celorlalte drepturi aferente cetățeniei Uniunii.

Activitățile organizate în cadrul Anului european al cetățenilor se vor axa pe explicarea drepturilor legate de deplasarea și viața în alte state membre UE: recunoașterea academică și a calificărilor profesionale, drepturile pasagerilor și ale consumatorilor, accesul la asistență medicală și la servicii de securitate socială transfrontaliere, precum și accesul la programe cum ar fi Erasmus, care permite tinerilor să studieze în străinătate.


 Instituțiile UE ar trebui să promoveze participarea democratică activă la procesul decizional, printr-un dialog deschis, transparent și constant cu societatea civilă, pentru a asigura coerența și transparența acțiunilor Uniunii. Participarea activă a cetățenilor Uniunii ar trebui, de asemenea, facilitată prin accesul la documente și informații și prin buna guvernanță și buna administrare.

Toate inițiativele lansate în scopul și în contextul Anului European al Cetățenilor ar trebui să urmărească stabilirea unei mai bune înțelegeri reciproce între cetățenii UE, instituțiile UE și statele membre. Aceasta presupune creșterea gradului de sensibilizare cu privire la drepturile cetățenilor în rândul personalului autorităților publice, indiferent că este vorba despre autorități de la nivelul Uniunii sau de la nivel național, regional sau local.

Printre diferitele evenimente se numără și audieri, conferințe și campanii de informare și educare. De asemenea, vor fi create platforme în cadrul cărora autoritățile de la nivel european, național, local, dar și alte organizații publice și din societatea civilă, vor putea să își împărtășească experiențele.


Moldova Europeana