A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

DIALOG PRO

„Dialog-Pro” is a non-governmental organization set up in 2008 (registered at the Ministry of Justice in March 2008, No 4073) and pursues the goal of contributing plenary, among others, to promotion of the European priorities, democracy and human rights, as well as contributing to establishment of a sustainable dialogue at the local level between the civil society and authorities, participation in the process of civil society education and its positive and sustainable development; promotion of the intercultural, religious, ethnic, political and social dialogue.

Goals  pursued by Dialog Pro aim to contribute to: participation to the process of civil society education towards its positive development and  sustainability; building the capacity of local authorities, cooperation with civil society; human rights education; diversity for dialogue;

Pursuing these goals, Dialog pro besides other activities organises the following activities:  analysing the socio-legal issues faced by Moldovan society, having direct impact on human rights and fundamental freedoms; increasing the qualitative level of cognitive and intellectual potential of citizens

*   *   *


„Dialog-Pro” este o organizaţie neguvernamentală creată în 2008 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 28 martie 2008, nr. 4073) şi are drept scop, printre altele, de a contribui plenar la promovarea priorităţilor europene, democraţiei şi drepturilor omului, precum şi contribuirea la stabilirea unui dialog susţinut în special la nivel local între societatea civilă şi autorităţi, participarea la procesul de educatie a societatii civile pentru desvoltarea pozitiva si durabila a acesteia; promovarea dialogului intercultural,religios, etnic,politic ,social.

Membrii activi/fondatori ai Dialog PRO sunt specialişti în domeniul dreptului internaţional, drepturilor omului, economie, informare europeană , bibliografie şi documentare , PR , au experienţa de lucru în organismele internaţionale europene şi posedă la nivel avansat tehnologiile informaţionale.Centru de resurse DIALOG PRO:

email: dialogpromd@gmail.com
www.prodialogmd.blogspot.com
tel.: 069157889

____________________________________________


 • Fisa informationala (rom)   (1) (2)
 • Fisa informationala (eng)  (1) (2)
_____________________________________________

Dimensiunea Interculturală a Educației Globale – un curs on-line

Este deschis procesul de înregistrare și vă invităm să aplicați pentru al doilea curs pentru acest an, pe dimensiunea interculturală a educației globale

Prin prezenta, distribuim link-ul către pagina de curs unde puteți accesa toate informațiile despre acest curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare:

v Dimensiunea interculturală a educației globale - 2-29 aprilie 2018 -  

Termenul de depunere este 28 martie 2018 


Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare pentru Republica Moldova

 Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare servește drept referință principală în planificarea asistenței ce va fi acordată pe viitor de UE Republicii Moldova

Prima Strategie Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare (Documentul de Programare Comună) servește drept referință principală în planificarea asistenței ce va fi acordată pe viitor de UE Republicii Moldova, prezentând o perspectivă consolidată a priorităților de dezvoltare agreate între donatorii europeni. Această strategie comună reflectă Politica europeană de vecinătate revizuită, Agenda de asociere 2017-2019 și prioritățile Parteneriatului estic și este aliniată Strategiei naționale de dezvoltare a Republicii Moldova.

Partenerii europeni de dezvoltare au accentuat în special faptul că asistența ar trebuie să se centreze pe livrarea de rezultate tangibile și vizible pentru cetățeni și ar trebui să implice actorii principali, societatea civilă și sectorul privat. Partenerii europeni de dezvoltare au subliniat că se așteaptă ca angajamentele pe care și le-au asumat pentru a sprijini Republica Moldova trebuie să fie reflectate în angajamente comparabile asumate de partea moldovenească. De asemenea, s-a menționat că asistența va continua să fie condiționată, continuând să fie monitorizată și evaluată cu regularitate

Curs on-line de studiere in cadrul unui Program al Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei

 Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei anunță programul său de eLearning din 2018 care acoperă trei dimensiuni ale educației la nivel mondial, Cetățenie, Drepturile omului și Dialogul intercultural.
Vă invităm să vă familiarizați cu fiecare dintre aceste cursuri, conținutul, subiectele, criteriile de participare și calendarul pe pagina web eLearning

Procesul de înregistrare este deschis. Aveti posibilitatea să vă înscrieți pentru primul curs din acest an, pe dimensiunea Drepturilor Omului a Educației Globale

Prin prezenta, distribuim link-ul către pagina de curs unde puteți accesa toate informațiile despre acest curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare: eLearning webpage
· Dimensiunea drepturilor omului a educației globale - 19 februarie-18 martie 2018 – Termenul limita de depunere este 14 februarie 2018
 DETALII

Sondaj de opinie privind transparenta activitații APL din satul Costești Proiectul “Sporirea transparenţei şi a responsabilităţii guvernării locale şi a participării publicului în satul Costeşti”.Rezultatul curios al unui sondaj local! „Gura satului” – cea mai populară sursă de informare în Costești
Primăria Costești a inițiat sondajul împreună cu organizația ”Dialog-Pro” unde au fost intervievați 300 de persoane din sat, potrivit costești.md.

Astfel, la întrebarea „De unde vă informați despre activitatea primăriei și a Consiliului local”, cea mai des menționată sursă de informare s-a dovedit a fi „gura satului” (45% din răspunsuri). Ceilalți locuitori obișnuiesc să afle noutățile administrației locale urmărind pagina de Facebook și site-ul primăriei.

Conform sondajului, pagina oficială a primăriei și pagina de Facebook a autorității locale sunt vizitate rareori
de către cetățeni (32 din respondenți). Bugetul local și gestionarea banilor publice reprezintă un subiect de interes general pentru publicul din Costești. Prin urmare, mai mult de jumătate din cetățeni (64%) au afirmat că sunt
interesați de veniturile și cheltuielile locale, dar din păcate, 50 % din ei nu au prezentat primăriei nicio inițiativă de
interes public. 31 din cele 303 persoane chestionate au afirmat că se informează despre activitatea administrației locale de la funcționarii primăriei, iar 28 de persoane – de la consilierii locali. Totuși, majoritatea locuitorilor își doresc ca funcționarii publici să organizeze mai multe întâlniri publice și să afle anumite informații de la surse directe. „Primăriile pot și trebuie să reprezinte vectori de diseminare a informațiilor și de creare a atitudinilor responsabile în rândul populației.

Din cele analizate constatăm că, în special în comunităţile rurale, există în continuare o preferinţă pentru dialogul faţă în faţă, de la om la om, în detrimentul comunicării oficiale”,  spune Lilia Snegureac, președintele Centrului de resurse „Dialog Pro”. Întrebaţi cât de transparentă este activitatea primăriei, majoritatea respondenților au apreciat-o ca fiind medie și doar 8 persoane au răspuns „Foarte transparentă” la întrebarea „Cât de transparentă este activitatea Primăriei Costești?”.

Satul Costești ocupă poziția a 15-a în Topul transparenței autorităților locale din Moldova. Localitatea a urcat patru
poziții comparativ cu clasamentul din anul 2016 și a acumulat un scor de 36,7 puncte din 100.


http://provincial.md

Învață despre dimensiunea cetățeniei educației globale la distanță

9 decembrie este termenul limită pentru a vă înscrie la cursul eLearning privind dimensiunea cetățeniei educației globale, care este ultimul curs pentru anul 2017.

Acest curs, prin intermediul unei abordări tutoriale și interactive privind conceptul de cetățenie și practica sa într-un sistem interdependent în creștere, este conceput pentru a inspira și a consolida cetățenia democratică față de justiția socială și durabilitatea într-o lume globalizată.

Propunem atentiei dumneavoastra link-ul către pagina respectivă, unde puteți accesa toate informațiile despre curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare:

Dimensiunea cetățeniei în educația globală - 13 noiembrie-10 decembrie 2017 - Termenul de depunere este 9 noiembrie 2017

Citizenship dimension of global education 13 November-10 December 2017 - Deadline for submission is 9 November 2017

Acest curs este organizat în cadrul schemei de cursuri eLearning Global Education Centre (NSC).

Este timpul ca societatea civilă să își faca auzită vocea!


Organizațiile societății civile se află într-o poziție-cheie între cetățeni și instituțiile europene, având puterea de a oferi noi perspective pentru Uniune și de a propune soluții concrete pentru viitorul Europei.

Zilele Societății Civile 2017 se confruntă cu această provocare.

Campania "Europa pentru care ne străduim" va fi organizată la cererea societății civile pentru un nou impuls politic de relansare a UE pe baza valorilor și a rădăcinilor noastre și, de asemenea, să prezinte un angajament clar organizațiilor societății civile în favoarea dezvoltării.

Se va concentra asupra a patru subiecte:
 •  Populismul și cum să fie dezvoltată o narațiune de contracarare prin educație și cultură;
   
 • Revoluția tehnologică: transformarea muncii, a minții și a societății;
   
 • Responsabilizarea organizațiilor societății civile, drepturile și reducerea spațiului pentru societatea civilă;
   
 • Dimensiunile urbane și rurale, deplasarea spre o mai mare coeziune socială și teritorială.
Mai mult