A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

PRIORITATI


  •  Participarea la procesul de educatie a societatii civile pentru desvoltarea pozitiva si durabila a acesteia; 
  • Consolidarea capacităţilor autorităţilor locale , cooperarea cu societatea civilă 
  •  Propagarea solidaritatatii mass media pentru interdependenta in exprimarea libera a opiniilor; 
  • Consolidarea măsurilor de incredere între reprezentanţii diferitor etnii,, educarea unui spirit tolerant si civic;
  • Educatia pentru drepturile omului; 
  • Cultura pacii; 
  • Oportunitati egale; 
  • Actiuni pozitive contra descriminarii
  • Diversitatea pentru dialog; 
  • Dialog intercultural,religios, etnic,politic ,social.