A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

03.03.2012 - Seminar privind sursele de informare europeană pentru specialiştii din cadrul bibliotecilor publice raion

Centrul de Resurse "Dialog-Pro" a în cooperare cu Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare, organizat, la 3 martie 2012  un seminar de instruire la care au participat specialiştii din cadrul bibliotecilor publice raionale.

Formatorul seminarului, dna Lilia Snegureac, Preşedinte de onoare al Centrului de Resurse "Dialog-Pro", expert în informare europeană, .a oferit informaţii despre sursele de informare şi bazele de date europene.

Printre subiectele abordate: importanţa informării europene la etapa aspiraţiilor de integrare în UE; principalele surse de informare europeană; biblioteci şi baze de date ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene, masivele informaţionale ale Centrului Pro-european de servicii şi comunicare. Participanţii şi-au manifestat interesul faţă de subiectele expuse şi au discutat despre rolul actual al bibliotecilor publice în informarea cetăţenilor cu privire la tematice europeană.