A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Iniţiativa Cetăţenilor Europeni Fraternité 2020 (F2020)


 Scopul - este să îmbunătăţim programele Europene de schimb – precum ERASMUS sau Serviciul de Voluntariat European (SVE) – pentru a contribuii la o Europă unită bazată pe solidaritate între cetăţeni. Făcând aceste programe de schimb mai atractive va însemna că mai mulţi cetăţeni ai Uniunii Europene îşi vor putea petrece timpul într-un alt stat membru şi vor putea afla ce înseamnă o Europă unită pentru ei. De asemenea, această experienţă va dezvolta abilităţi inter-culturale, la fel ca şi înţelegere inter-culturală, ceea ce va avea efecte economice, sociale şi culturale pozitive pentru întregul continent. 


Din punctul nostru de vedere, mobilitatea este extrem de importantă pentru proiectul European! Prin accesul la oportunităţi de petrecere a timpului în alte state membre, le oferim cetăţenilor europeni şansa de a-şi ‘lărgi orizontul’ si a-şi constui o identitate europeană. Practic, propunem trei măsuri menite să asigure crearea de către UE a unui număr mai mare de oportunităţi care să înlesnească călătoritul şi contactul direct cu Europa.

  1. Atragerea mai multor fonduri disponibile pentru programele UE de schimb
  2. Asigurarea că programele dezvoltă mai multe abilităţi pentru participanţi.
  3. Monitorizarea progresului în sectorul mobilităţii monitorizare mai bună.

Credem că UE trebuie să reorienteze eforturile sale de integrare la nivelul deindivid Cetățenii europeni să construiască o veritabilă Uniune Europeană a oamenilor şi nu a statelor. Aceste eforturi vor produce şi o serie de efecte pozitive în plan economic, social şi cultural. În special, sporirea mobilităţii are potenţialul de a încuraja creşterea economică şi de a reduce rata şomajul pe tot cuprinsul Europei, mai ales în cadrul grupei de vârstă 18-26 care a fost puternic afectată de criza economică actuală.