A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Îmbunătăţirea suportului UE pentru societatea civilă în statele din vecinătatea

Îmbunătăţirea suportului UE pentru societatea civilă în statele din vecinătatea sa: Reexaminarea procedurilor, asigurarea evoluarii bunelor practici

Studiul trece în revistă modalitățile prin care UE oferă un sprijin constructiv  și cooperează cu societatea civilă din vecinătatea sa.
Este mentionat in mod expres necesitatea ca Uniunea Europeană să gândească pe termen lung și sa elaboreze o strategie proactivă de transformare societății civile din țările învecinate într-un partener de adevărată reformă,toate aceste , fiind necesare pentru a anticipa doar reactiile intarziate  la evoluțiile nedorite.In acelasi timp, UE ar trebui să includă mai activ  ONG-urile in  dialogul UE cu țările partenere.Extrem de necesara fiind si îmbunătățirea situației de monitorizare a societății civile în țările partenere, să acorde o atenție sporita  cadrului de reglementare și să aplice în mod eficient condiționalitatea vizata.