A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Promovarea surselor de informare europeană la Bălţi

 28.05.2013
La Bălţi a avut loc seminarul „Surse de informare europeană”, organizat de Centrul de Resurse „Dialog-Pro” în cooperare cu Centrul Interactiv „Pro-Europa” de la Bălţi.Reuniunea a fost organizată la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în cadrul evenimentelor de celebrare a Zilelor Europei în Moldova. Participanţii, cadre didactice şi studenţi, reprezentanţi ai ONGurilor şi bibliotecilor publice, jurnalişti au fost informaţi despre importanţa aprofundărilor cunoştinţelor despre organismele europene şi parcursul european al Moldovei

În cadrul seminarului cei prezenţi au aflat despre posibilităţile de căutare a informaţiei pe Portalul “Moldova Europeană” şi pe Portalul de bloguri al Centrului Pro-European de la BNRM. Dna Lilia Snegureac, Preşedintele de onoare al Centrului de Resurse “Dialog-Pro”, expert în informare europeană a oferit detalii despre portalul informaţional “Moldova Europeană”, care oferă acces la informaţii cu privire la cele două structuri europene fundamentale: Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. De asemenea, acest Portal  reflectă zi de zi parcursul european al Moldovei.