A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Protecţia jurnaliştilor şi migranţilor în EuropaPreşedintele Centrului de Resurse „Dialog-Pro”, dna Lilia Snegureac,  a fost invitatul special al unei reuniuni oranizate, la  3 septembrie 2013,  în cadrul Salonului Internaţional de Carte, de către Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare. Este vorba de prezentarea Carnetului Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului şi o dezbatere pe marginea articoleleor incluse. Principalele articole pe care s-a axat discuţia au fost Jurnalistii trebuie protejati impotriva violentei, prezentat de Elena Mursa, lector la Universitatea Perspectiva INT  şi “Restricţiile care afectează apărătorii drepturilor migranţilor trebuie să înceteze”, prezentat de Costin Sergiu, student la anul III. Universitatea Perspectiva INT.

La dezbateri au participat peste 60 de studenţi de la IRIM, Universitatea "Perspectiva", de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM. Ei au manifestat un viu interes pentru activitatea Comisarului CoE pentru Drepturile Omului, dar şi pentru publicaţiile prezentate.  A avut loc un schimb de opinii pe marginea situaţiei jurnaliştilor din Moldova, în special fiind puse în discuţie cauzele Moldovei la CEDO care se referă la libertatea de exprimare. Subiectul care a vizat drepturile migranţilor au generat o divizare a auditoriului în 2 tabere, una dintre ale a justificat migraţia masivă a cetăţenilor Moldovei în statele europene şi o alta  a pledat pentru schimbarea situaţiei în Republica Moldova prin oferirea locurilor de muncă care să stimuleze cetăţenii să rămână în ţară. Participanţii au apreciat pozitiv organizarea acestui eveniment şi şi-au manifestat dorinţa de a participa şi alte întruniri de acest gen, în cadrul cărora să-şi poată exprima viziunile asupra diverselor subiecte de actualitate.