A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

19.09.2012 - Comisia Europeana se anngajeaza sa sprijine in continuare societatea civila din tarile partenere

Într-o nouă comunicare „Rădăcinile democraţiei şi ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte relaţiile externe” , Comisia Europeană anunță că se angajează să ofere în continuare mai mult sprijin organizațiilor societății civile (OSC) din țările partenere. Comisia recunoaște faptul că organizațiile societății civile pot fi eficiente ca actori independenți ai dezvoltării. Aceasta se angajează să promoveze un mediu mai favorabil pentru organizațiile societății civile, astfel încât acestea să-şi poată juca pe deplin rolul  în furnizarea de servicii sociale, asigurarea transparenței și bunei guvernări şi să contribuie la elaborarea politicilor.Noile propuneri ale Comisiei pun accent pe colaborarea cu guvernele și instituțiile publice pentru a asigura crearea și promovarea unui mediu mai favorabil, echitabil și democratic în care să funcționeze societatea civilă  şi care să permită, în rezultat, organizațiilor societății civile să ajute mai multe persoane din cele mai sărace și vulnerabile ţări. De asemenea, Comisia propune să lanseze "foi de parcurs ale UE" în vederea unui angajament mai puternic cu organizațiile societății civile - un nou mod de activitate pentru delegațiile UE, care să permită o cooperare mai structurată și strategică cu societatea civilă, în fiecare dintre țările UE.

Activitatea grupurilor societății civile în țările partenere este vitală, oferind grupurilor marginalizate o voce, și o posibilitate de a se implica în procesul de luare a deciziile care le afectează. Această comunicare este deosebit de utilă, deoarece răspunde la reprimarea ONG-urilor în multe țări.


In a new Communication on "The roots of democracy and sustainable development: Europe's engagement with Civil Society in external relations", the European Commission announces it will engage further and will provide more support to civil society organisations (CSOs) in its partner countries. The Commission recognises that Civil Society organisations can be efficient independent development actors. It commits to promote a more conducive environment for civil society organisations, so that they can fully play their role in the delivery of social services, transparency and good governance advocacy, and contribute to policy making.

The Commission's new proposals put an emphasis on working with governments and public institutions to ensure the creation and promotion of a more conducive, fair and democratic environment for civil society to operate in; enabling CSOs to help more of the world's poorest and vulnerable people as a result. The Commission also proposes to launch "EU Roadmaps" for stronger engagement with Civil Society Organisations – a new way of working for EU Delegations, allowing for more structured and strategic cooperation with Civil Society in each of the countries the EU works with.

The work of civil society groups is vital in partner countries; giving marginalised groups a voice, and empowering them to take part in the decisions which affect them. This communication is particularly timely, as it responds to a clampdown on CSOs in many countries.

This communication builds on a long-standing partnership with civil society groups and particularly on the results of the "Structured Dialogue"; a two-year consultation (including an online consultation) with Civil Society from Europe, Asia, Latin America, Africa and the Neighbourhood region. 

Under the current EU budget which runs from 2007 to 2013, around 1 billion per year is channelled through civil society organisations