A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

UE : o politica reînnoită în sprijinul societății civile


15.10.2012 - Cea de-a 3192-a reuniune a Consiliului  pentru Afaceri Externe a adoptat concluziile privind rolul societatii civile in politica externă 
 
Consiliul salută Comunicarea Comisiei privind „Rădăcinile democraţiei şi ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte relaţiile externe” care se bazează, în special, pe Consensul european privind dezvoltarea. Agenda pentru Schimbare, noua politică europeană de vecinătate, Strategiile de extindere și angajamentele internaționale care decurg din Parteneriatul pentru Dezvoltare și Cooperare eficientă - Busan 2011.
 

 Comunicarea se bazează pe rezultatele "Dialogului structurat privind implicarea organizațiilor societății civile și autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltarea UE" la nivel mondial, care a avut loc în cursul anului 2010-2011.

Consiliul recomanda că sprijinul UE pentru OSC-urile ar trebui să devină mai vizibil în toate parteneriatele și,  în toate instrumentele externe și programe și în toate domeniile de cooperare ar trebui să fie abordată o implicare mai strategică a OSC-urile. Principiile cuprinse în aceste concluzii vor ghida proiectarea și punerea în aplicare a instrumentelor de acțiune externă în cadrul financiar multianual Cadru 2014-2020, inclusiv succesorul 10-lea FED. De asemenea, UE va sprijini punerea în aplicare

Sursa:  Moldova Europeana