A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Interviu cu Lilia Snegureac, preşedintele Centrului de Resurse „Dialog Pro”

12 Octombire 2013

Monitorizarea Republicii Moldova de către Consiliul Europei nu poate influenţa dialogul cu UE

Este părerea Liliei Snegureac, preşedintele Centrului de Resurse „Dialog Pro”, ex-director al Biroului de Informare al Consiliului Europei, care într- un interviul pentru Moldova.ORG se referă la realizările şi perspectivele ţării noastre în contextul european.

- Doamnă Lilia Snegureac, de mai mulţi ani se discută despre trecerea Republicii Moldova la etapa post-monitorizare din partea Consiliului Europei. Restanţele ţării noastre faţă de acest for european ar putea influenţa agenda decizia UE de a parafa Acordul de Asociere cu UE?

Parafarea Acordul de Asociere nu înseamnă încă semnarea lui. În opinia mea, nu cred că monitorizarea RM de către CoE poate influenţa decizia UE de a parafa Acordul de Asociere. In pofida faptului că a fost adoptată Rezoluţia APCE "Cu privire la respectarea angajamentelor Republicii Moldova", care recomandă continuarea monitorizării Republicii Moldova, se menţionează şi posibilitatea trecerii la etapa de post-monitorizare, în cazul în care reformele impuse de Consiliul Europei vor fi aplicate. Raportorii pentru Moldova au declarat că orizontul de timp ar putea să nu depăşească trei ani.

Obiectivul de încheiere a procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei reprezintă o prioritate naţională, inclusă în Programul de activitate a Guvernului pentru 2011-2014 „Integrarea europeană: libertate, democraţie, bunăstare” şi alte documente strategice naţionale. Acesta relevă bunele intenţii ale Moldovei de a se achita de angajamentele şi obligaţiile sale faţă de CoE şi constituie un mesaj consolidat asupra determinării RM pentru realizarea reformelor sistemice şi trecerii la etapa de post-monitorizare în cadrul Consiliului Europei, precum şi avansării dialogului pe linia UE.

Este important de menţionat că majoritatea angajamentelor şi acţiunilor preconizate sunt similare cu cele de pe linia cooperării cu UE. În cadrul vizitei sale în RM, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, a spus că structurile europene, de toate nivelurile, susţin aspiraţiile de integrare europeană ale RM. Potrivit oficialului european, acordurile pe care RM le va parafa în noiembrie la Vilnius şi pe care ulterior le va semna cu UE, sunt profitabile inclusiv pentru statele din spaţiul comunitar.”

- Consiliul Europei are mecanisme de sancţionare a ţărilor care nu îndeplinesc angajamentele asumate în momentul aderării?


Am menţionat cu mai multe ocazii faptul că, oricât de exigent ar fi „examinatorul” – Consiliul Europei, mai întâi de toate este un „profesor”, iar sancţionarea în cazul nostru, al R.Moldova, este anume această etapă foarte lungă de monitorizare. Moldova este monitorizată din 1997.
În art.8 din Statutul CoE sunt stupulate unele sancţiuni, care prevăd retragerea calităţii de membru şi doar în cazul când se constată încălcarea gravă a art. 3 din Statut, ce prevede în mod expres respectarea statului de drept.

- Din anul 1995, când RM a devenit membru al CoE, la guvernare au fost partide diferite, cu viziuni şi atitudini diverse faţă de spaţiul european. De ce situaţia nu se îmbunătăţeşte?

Nu aş fi atât de categorică. De la 1995 încoace situaţia s-a schimbat. Poate nu s-a îmbunătăţit atât precum ne-am dorit noi cu toţii. În pofida mai multor poticneli, şovăieli, am ajuns foarte aproape de UE. Am schimbat întreg cadrul juridic. Alta e problema, că am păstrat majoritatea mecanismelor de funcţionare a lui, sau poate nefuncţionale... Progrese sunt şi sunt vizibile.

Păcat însă că Rapoartele APCE rămân a fi practic similare, constatând progresele, dar amintind constant de restanţe. Da, reformele costă, dar în primul rând necesită voinţă politică şi consecvenţă în exercitarea actului guvernării. Din păcate, fiecare schimbare a puterii aducea “suflul” său, uitând de interesul şi angajamentele odata asumate de către R.Moldova. Iar acesta nu a fost un semnal foarte bun şi nici pe departe nu a vorbit în favoarea guvernanţilor.

Un celebru scriitor belgian Firmin van den Bosch spunea, că un veritabil om de stat este un arbitru imparţial între ambiţiile sale şi interesul general al cetăţenilor. Cred că o perioadă nu am prea avut parte de astfel de oameni de stat - „arbitri”

- Au rămas mai puţin de 50 de zile până la Summitul Parteneriatului Estic. În această perioadă ar putea parveni modificări în scenariul deja anunţat?

Nu ar trebui să apară modificări pe agenda Summit-ului, fermitatea cu care aceste state s-au angajat în mişcarea lor spre integrare este elocventă. Din păcate, deja au parvenit unele modificări în scenariu (mă refer la Armenia). Susţinerea fără precedent a Ucrainei, Moldovei şi Georgiei de către oficialii europeni pare să fie şi ea o dovadă ca nici UE nu ar admite unele modificări în scenariu. In pofida faptului că toate trei state încă mai au mult de muncit pentru a urca o nouă treaptă a dezvoltării relaţiilor lor cu UE, se bucură de un avans de încredere foarte mare.
Pe de altă parte, aceasta dă o doză de optimism moldovenilor dar, pe de altă parte, acest avans nu va fi veşnic. Iar expirenţa noastră vis-à-vis de angajamentele faţă de Consiliul Europei ar trebui să fie o lecţie. Şi atunci ne-am bucurat de aceeaşi susţinere şi de aceeaşi încredere în avans. Păcat că nu am reuşit să gestionăm eficient oportunităţile dar, din fericire, suntem deja pe drumul cel bun.
Dialogul politic dintre Republica Moldova şi UE a trecut la o etapă superioară odată cu începerea negocierilor privind Acordul de Asociere, document ce vine să înlocuiască precedentul Acord de Parteneriat şi Cooperare. Acordul de Asociere este cel mai important element al cadrului juridic al dialogului Republica Moldova – UE, instituit prin Parteneriatul Estic. Progresele Republicii Moldova au fost apreciate periodic prin intermediul discursurilor oficialilor europeni, precum şi prin adoptarea diverselor rezoluţii.

- Parlamentele celor 28 de state membre ale UE urmează, după semnare, să aprobe Acordul de Asociere UE-RM. Fiind cunoscut euroscepticismul unor state nu poate apărea riscul neaprobării acestui acord?

Totdeauna există loc pentru risc. Nu este pentru prima dată când în UE apar provocări critice, iar continuarea în sine a proiectului European nu poate fi pusă în joc. UE a investit mult în acest proiect şi nu cred că ar fi gata să abandoneze statele din Parteneriatul Estic. Extrem de important este şi a fost rolul diplomaţiei noaste. Iar o politică externă bună trebuie să fie însoţită de voinţă politică internă şi de implementare reală a reformelor.

- Semnarea Acordului de Asociere ar fi doar un preambul al procesului de integrare europeană. Este pregătită Republica Moldova să se alinieze statelor comunitare, care au nu numai un alt nivel de dezvoltare, dar şi o altă mentalitate?

Aveţi perfectă dreptate. La Vilnius Acordul va fi doar iniţiat, şi va avea valoare legală doar după semnarea sa. Chiar dacă susţinerea partenerilor europeni reprezintă un element important în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, precum şi în crearea unei imagini pozitive a ţării în cadrul Comunităţii Europene, trebuie să ţinem cont de faptul că integrarea europeană este un proces continuu de reforme pe interior, nu este doar un vector al politicii externe, ci mai cu seama un vector al politicii interne a statului. Respectarea riguroasă a angajamentelor asumate faţă de partenerii europeni, precum şi dialogul onest reprezintă principiile de bază ce trebuie să definească şi să ghideze parteneriatul cu UE. Doar în aceste condiţii, Republica Moldova ar putea beneficia pe deplin de principiul „mai mult pentru mai mult”, precum şi de susţinerea continuă a UE pe plan intern şi extern. Doar in aceste conditii Moldova ar putea fi pregatita de această aliniere.

Cât priveşte mentalitatea, din fericire deja demult e alta. Oamenii îşi doresc sincer o viaţă mai buna, tind spre ea, o vor cât mai curând şi sunt în aşteptarea unor mesaje concrete. Anume aceste mesaje, exemple de istorii de succes din UE, informaţii pertinente ar putea contribui la schimbarea mentalităţii celor nostalgici după “odinioară”. Sunt două instrumente definitorii de bază, care ar ghida societatea în perioada de convergenţă la politicile europene: comunicarea şi transparenţa. O politică de comunicare eficientă ar facilita înţelegerea proceselor de reformă şi a cadrului legal, precum şi ar contribui la o mai bună implementare şi adaptare la noile standarde de viaţă, dar şi la utilizarea posibilităţilor oferite de programele europene specializate. Iar transparenţa ar creşte încrederea cetăţenilor în cei carora le-au delegat responsabilitatea pentru destinele lor. Din pacate, cetăţenii au obosit de promisiuni fără sfârşit, ei vor să vadă că pe măsură ce avansăm în dialogul şi negocierile cu UE, reformele dictate de integrarea europeană le îmbunătăţeşte calitatea vieţii.

- După semnarea Acordului de Asociere, conform unor declaraţii - prima jumătate a anului 2014, cum trebuie să fie relaţiile moldo- comunitare?

Apreciez acest optimism şi mi-aş dori foarte mult să fie I jumătate a anului 2014. Avem foarte multe teme de făcut şi nu aş dori să mizam în continuare exclusiv pe atitudinea binevoitoare şi o veşnică susţinere din partea UE. Perioada imediat urmatoare Summit-ului va fi una mai mult tehnică pentru UE, iar pentru noi, una de muncă asiduă şi încordată. Şi aici mă refer la continuarea dialogului politic şi instituţional care va fi unul mai intens, dar şi aprofundarea cooperării economice. Odată realizate, angajamentele pe plan naţional, Stabilirea unei Zone de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu UE va contribui nu doar la atragerea investitorilor străini în Republica Moldova, dar şi la lansarea pe piaţa comunitară a producătorilor naţionali.

Procedura de semnare a unui acord este precedată de negocieri. Dupa ce a fost negociat textul, se aplică parafa pe textul negociat. Aceasta ar însemna finalizarea negocierilor formale. Ulterior încep procedurile pentru pregătirea semnării, ajustarea şi traducerea textului în limbile statelor membre ale UE. Abia după aceasta Acordul de Asociere poate fi semnat, iar pentru a intra in vigoare este necesară ratificarea lui de către Parlamentul RM şi Parlamentul European plus parlamentele statelor membre.
Pentru a-şi vedea visul realizat, RM trebuie să parcurgă un şir de trepte. Mai întâi de toate, trebuie să capete statulul de stat asociat. Următorul pas o reprezintă obţinerea statutului de stat candidat, urmată de demararea negocierilor efective de aderare. Această etapă presupune adoptarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar.

Unul din principiile fundamentale de aderare la UE, este acela că cea mai mare parte a acquis-ului nu este negociabilă, ea constituind temelia construcţiei europene, el trebuie preluat şi instituit de statul candidat. Pot face obiectul negocierilor doar unele aspecte mai dificile.
Un ultim pas până la aderarea efectivă la UE, o reprezintă redactarea şi convenirea Tratatului de aderare de către UE şi statul candidat; obţinerea consimţămîntului Parlamentului European prin adoptarea tratatului de aderare precum şi semnarea, şi ratificarea Tratatului de aderare de către toate statele membre ale UE şi statul candidat.  

- Şi tot în acest context, după ce 3 ţări din Parteneriatul Estic vor avea acorduri de Asociere cu UE, această platformă rămâne viabilă pentru Republica Moldova?

Cu siguranţă. Avem o agendă ambiţioasă. Au fost făcute un şir de promisiuni cetăţenilor. De exemplu, regimul liberalizat de vize. Din fericire, cetăţenii Republicii Moldova deja nu mai asociază integrarea europeană doar cu regimul de vize liberalizat, locuri de muncă şi creşterea nivelului de trai, dar totuşi aşteaptă deja demult acest lucru. Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize stabileşte o nouă etapă în dialogul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne, în particular fiind vorba despre liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova ce doresc să călătorească în Uniunea Europeană.

Mai este si Parteneriatul de Mobilitate RM-UE – un document flexibil, dar şi de mare interes pentru cetăţeni sau Dialogul RM-UE privind dezvoltarea unui spaţiu aerian comun cu UE, cooperarea in domeniul energetic sau cea vamală…

După cum am spus avem mult de muncit şi avem în faţă o perioadă foarte interesantă şi sperăm doar la reuşită.

Moldova.ORG