A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Rolul societăţii civile din ţările din vecinătatea UE

Oficialul European a menţionat că UE acordă o mare importanță societăţii civile, deoarece astfel cetățenilor li se oferă ocazia să-și exprime preocupările, să contribuie la elaborarea politicilor și să tragă la răspundere guvernele.

În opinia Comisarului Fule, succesul celui de-al Cincilea Forum al Societății Civile din Republica Moldova de la începutul lunii octombrie este o mărturie a avansării în stabilirea unui dialog structurat la nivel regional privind activitatea Parteneriatului Estic. Aceasta este o realizare importantă și una care trebuie să fie continuată în mod constant.

Mai mult decât atât, UE intenționează să intensifice în continuare dialogul cu societatea civilă. În conformitate cu Comunicarea privind societatea civilă din septembrie anul trecut, delegațiile UE vor trebui să dezvolte în 2014 foi de parcurs ale privind colaborarea cu societatea civilă la nivel de țară, în scopul de a spori structura, coerența și de a oferi o abordare strategică angajamentului UE.