A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile

Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri: Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile=Reporting on elections: Council of Europe Handbook for Civil Society organisations. - 2013. - 68 p,
 
Scopul acestui manual este de a informa observatorii locali în ceea ce privește cele mai bune practici cu privire la modul de colectare a informațiilor legate de alegeri, cum să raporteze cu privire la aspectele electorale și cum să evalueze în ce măsură alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale.

Manualul este împărțit în trei părți: introducerea; raportul privind alegerile și anexele. Cea mai esenţială parte a cărții "Raportul privind alegerile", este compus din nouă capitole: "Despre ce fel de raportare vorbim", "Cum planificaţi să faceţi raportul?", "Cum se structurează un raport privind alegerile?", "De ce respectarea planificării este atât de importantă pentru întocmirea raportului privind alegerile?", "Cum influențează performanța de observare asupra calităţii raportului dumneavoastră?", "Cum se raportează cu privire la încălcările electorale?", "Ce limbaj ar trebui să utilizați în rapoartele electorale?" , "Cum ați evalua informațiile în conformitate cu standardele internaționale?" și "Cum să formulaţi recomandări?".