A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Organizațiile societății civile europene și eficiența dezvoltării

Acest document de informare reprezintă o scurtă trecere în revistă a unei inițiative cheie la scară mondială dar și europeana privind organizațiile societății civile (OSC) eficacitatea dezvoltării ei și menționează provocările-cheie cu care se confrunta. Mai mult, el prezintă exemple concrete privind modul în care organizațiile societății civile europene au transpus în practică 

Principiile de la Istanbul din 2011.  Servește și drept trasarea unor obiective pentru reuniunea la nivel înalt în Mexic din aprilie 2014, concentrându-se pe progresele înregistrate în dezvoltarea eficacitatii de la Busan incoace. Acesta va servi, de asemenea, ca o bază pentru activitatea ulterioară privind eficacitatea dezvoltării OSC în cadrul Confederației Europene a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar și Dezvoltare - CONCORD și Parteneriatul CSO pentru  Dezvoltare eficienta (CPDE).