A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Aportul UE la consolidarea rolului societății civile în promovarea drepturilor omului, și a reformelor democratice în RM

1 mln de Euro pentru Moldova în cadrul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omulu

Obiectivul specific al acestei cereri de propuneri este: Participarea societăți inclusive
 

  • Sprijin și monitorizarea implementarii  Planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului și a Legii cu privire la asigurarea egalității;
  • Asigurarea participării inclusive în societate a grupurilor vulnerabile care includ persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, migranții, romi, tineri, persoane infectate cu HIV / SIDA;
  • Consolidarea implicarii actorilor societății civile în susținerea vizibilității și activităților Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității.
  • Alocarea financiară asigurată de către autoritatea contractantă

Mărimea granturilor Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între următoarele valori minime și maxime:
  • Suma minimă: EUR 200.000
  • · Suma maximă: 300.000 EUR
Detalii


Facilitatea de vecinătate pentru societatea civilă : 450.000 EURO pentru Moldova în cadrul Instrumentului european de vecinătate

Obiectivul special al acestui Apel pentru propuneri este combaterea corupţiei:
 
- susţinerea şi monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anti-Corupţie
 
 
- promovarea transparenţei în procesul politic în Moldova
- promovarea transparenţei bugetare şi politice
- consolidarea implicării actorilor societăţii civile în dialogul politic şi în monitorizarea implementării reformelor în sectorul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei.
 

Suma totală orientativă disponibilă pentru această cerere de propuneri este de 450.000 EUR în cadrul liniei bugetare 19.08.01.03 (Instrumentul european pentru vecinătate şi parteneritat   - ENPI).
  Termenul limită pentru înaintarea Concepţiei - 9 iulie 2014
 
Mărimea granturilor Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între următoarele valori minime și maxime:
  • Suma minimă: 150.000 EUR
  • · Suma maximă: 250.000 EUR
 Detalii