A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Cartea şi lectura în EuropaLectura, biblioteca, politici europene şi nationale privind editarea cărţii tradiţionale şi electronice au făcut obiectul unei Mese Rotunde, "Cartea şi lectura în Europa: experienţe şi oportunităţi de colaborare şi cooperare"care s-a desfăşurat în cadrul Salonului Internaţional de Carte.


La  Biblioteca Naţională a  fost organizată o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ambasadelor acreditate la Chişinău, D-lui Iulian Groza, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Directorului Bibliotecii Naţionale din Turcia, Directorului Institutului Cultural Român “M.Eminescu” şi Diirectorilor editurilor din Moldova şi România, scriitorilor şi oamenilor de arta.

Evenimentul a fost organizat, în parteneriat cu Centrul de Resurse DIALOG-Pro (Proiectul Portalul "Moldova Europeană"), în cadrul Salonului Internaţional de Carte, care se desfăşoara la Biblioteca Naţională din Moldova în perioada 31 august-4septembrie Ediţia din acest an a Salonului se desfăşoară sub genericul "Cărţile unesc Europa", iar unul din obiectivele sale este promovarea valorilor culturale europene în Moldova, dar şi valorilor culturale ale Moldovei partenerilor europeni.

In cadrul evenimentului cu un cuvânt de salut a venit Dl. Iulian Groza Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care a ţinut să menţioneze că
 "... oportunităţile care apar odată cu asocierea politică şi economică cu UE ne vor apropia de familia europeană, acest fapt fiind posibil prin partajarea valorilor comune, respectului pentru unitate în diversitate, o continuă dezvoltare durabilă atît pe plan economic, social, dar şi cultural". Totodata, oficialul a adus la cunoştinţa publicului faptul că actualmente RM negociază cu UE condiţiile participării sale la programul “Europa Creativă”, care ar deschide componenta respectivă pentru editurile din ţara noastră.

Dl Iurie Colesnic, care a moderat acest eveniment a făcut o prezentare a experienţelor şi oportunităţilor de colaborare şi cooperare în Europa.

De asemenea, la oportunităţile pe care ni le ofera apropierea de UE s-a referit şi dl Wicher Slagter MBA, Reprezentant al Delegaţiei UE în Moldova.
Presedintele Centrului de Resurse DIALOG-Pro, D-na Lilia Snegureac a prezentat Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei (COMPENDIUM), care este o lucrare de referinţă unică asupra politicilor culturale europene, dublată de un sistem de informare şi monitorizare a politicilor culturale, a instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa.

La eveniment au mai luat cuvântul Petit Jeremie, reprezentantul Ambasadei Franţei la Chişinău, Reprezentanţi ai Bibliotecii Naţionale din Turcia, Directorul Instutului Cultural Român, acad. Valeriu Matei, reprezentanţi ai caselor editoriale din Moldova, în special dl Emilian Galaicu-Păun, care au vorbit despre necesitatea ajustări cadrului legal privind editarea şi traducerea cărţii străine în română şi a cărţilor editate în R.Moldova în limbile europene, completarea bibliotecilor din regiunile rurale cu carte de calitate, în grafie latină.