A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

CONCURS PENTRU ANGAJAREA UNUI TRADUCĂTORTitlul proiectului : Platforma Societăţii Civile "Pentru Europa": Consolidarea comunicării pe plan intern şi extern

Funcţia: Traducător/Interpret de limbă Engleză/Română/Engleză

Durata contractului: 10 luni (martie - decembrie 2015)

Axa prioritară: Consolidarea Secretariatului Platformei "Pentru Europa" și rolului său de coordonare a acţiunilor societăţii civile - parte la Platformă

Domeniul principal de intervenţie: Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor societatii civile in promovarea parcursului european al Republicii Moldova.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Platforma Societăţii Civile "Pentru Europa": Consolidarea comunicării pe plan intern şi extern" are drept scop:

- coordonarea acțiunilor și unirea eforturilor comune pentru a promova ideea europeană.  Împreună membrii platformei pot organiza evenimente de amploare, cu mesage unificate pentru a promova în mod activ integrarea europeană a Republicii Moldova și de a informa toți cetățenii cu privire la beneficiile și provocările referitoare la parcursul european al țării noastre


- asigurarea unei comunicări eficiente între membrii Platformei. Comunicarea între membrii platformei este slabă, iar acest lucru duce adesea la suprapunerea activităților. Secretariatul Platformei "Pentru Europa" ar putea diversifica activitățile sale ca  structură a Platformei, care într-adevăr ar putea contribui din plin la
coordonare a ac
țiunilor membrilor platformei și la implicarea unor noi membri, în special în zonele rurale.

- asigurarea vizibilităţii Platformei Societăţii Civile "Pentru Europa".
Extrem de necesar este de a asigura vizibilitatea tuturor ac
țiunilor Platformei, diseminarea  informațiilor cu privire la platformă, dar şi a materialelor/documentelor, pliantelor, etc dezvoltate în cadrul proiectelor care sunt deja puse în aplicare sau urmează să fie puse în aplicare.

- organizarea activităţilor de informare şi sensibilizare a publicului privind parcursul european al Moldovei, relaţiile UE-RM şi impactul lor asupra cetăţenilor; promovarea valorilor europene.

- organizarea cursuri de instruire pentru membrii Platformei în scopul de a spori competenţele acestora de a organiza campanii de informare şi comunicare. care să contribuie la lichidarea acestor deficiențe. Desi printre membrii Platformei există ONG-uri care au o experiență impresionantă în promovarea ideii europene în Republica Moldova, ONG-urile din regiuni simt deseori necesitatea unei instruiri si informari referitor la metodele de promovare, mesajele care trebuie sa ajunga la cetateni etc.

DESCRIEREA POSTULUI

Traducătorul asigură servicii de traducere a unor texte, la solicitarea beneficiarului din limba engleză în limba română şi/sau din limba română în limba engleză. Cantităţile (numărul de pagini) se stabilesc în funcţie de necesităţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a proiectului.


CERINȚE:

  • Studii superioare
  • Experienţă în efectuarea traducerilor scrise şi orale
  • Cunoaşterea calculatorului la nivel avansat
  • Capacităţi de analizare a informaţiei scrise şi orală
  • Cunoaşterea terminologiei europene
  • Operativitate, punctualitate, seriozitate.

RESPONSABILITĂ
ȚI:

  • Traducerea în scris a  textelor din limba engleză în limba română şi vice-versa
  • Revizuirea, după caz a textelor traduse
  • Efectuarea rezumatelor textelor în limba engleză şi traducerea lor în l. română

Persoanele interesate vor trimite CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa:
proeurope.platform@gmail.com

Termenul de aplicare:  25 februarie 2015.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate.