A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

CONCURS PENTRU ANGAJAREA ASISTENTULUI ÎN COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICULTitlul proiectului : Platforma Societăţii Civile "Pentru Europa": Consolidarea comunicării pe plan intern şi extern

Funcţia: Asistent în comunicare şi relaţii cu publicul

Durata contractului: 10 luni (martie - decembrie 2015)

Axa prioritară: Consolidarea Secretariatului Platformei "Pentru Europa" și rolului său de coordonare a acţiunilor societăţii civile - parte la Platformă

Domeniul principal de intervenţie: Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor societatii civile in promovarea parcursului european al Republicii Moldova.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Platforma Societăţii Civile "Pentru Europa": Consolidarea comunicării pe plan intern şi extern" are drept scop:

- coordonarea acțiunilor și unirea eforturilor comune pentru a promova ideea europeană.  Împreună membrii platformei pot organiza evenimente de amploare, cu mesage unificate pentru a promova în mod activ integrarea europeană a Republicii Moldova și de a informa toți cetățenii cu privire la beneficiile și provocările referitoare la parcursul european al țării noastre- asigurarea unei comunicări eficiente între membrii Platformei. Comunicarea între membrii platformei este slabă, iar acest lucru duce adesea la suprapunerea activităților. Secretariatul Platformei "Pentru Europa" ar putea diversifica activitățile sale ca  structură a Platformei, care într-adevăr ar putea contribui din plin la
coordonare a ac
țiunilor membrilor platformei și la implicarea unor noi membri, în special în zonele rurale.

- asigurarea vizibilităţii Platformei Societăţii Civile "Pentru Europa".
Extrem de necesar este de a asigura vizibilitatea tuturor ac
țiunilor Platformei, diseminarea  informațiilor cu privire la platformă, dar şi a materialelor/documentelor, pliantelor, etc dezvoltate în cadrul proiectelor care sunt deja puse în aplicare sau urmează să fie puse în aplicare.

- organizarea activităţilor de informare şi sensibilizare a publicului privind parcursul european al Moldovei, relaţiile UE-RM şi impactul lor asupra cetăţenilor; promovarea valorilor europene.

- organizarea cursuri de instruire pentru membrii Platformei în scopul de a spori competenţele acestora de a organiza campanii de informare şi comunicare. care să contribuie la lichidarea acestor deficiențe. Desi printre membrii Platformei există ONG-uri care au o experiență impresionantă în promovarea ideii europene în Republica Moldova, ONG-urile din regiuni simt deseori necesitatea unei instruiri si informari referitor la metodele de promovare, mesajele care trebuie sa ajunga la cetateni etc.

DESCRIEREA POSTULUI

Asistentul în comunicare şi relații cu publicul asigură toate măsurile necesare pentru funcţionarea Secretariatului Tehnic şi pentru desfăşurarea tuturor activităţilor, conform contractului de finanţare, care presupun implicarea sa. Contribuie la crearea și promovarea imaginii publice a Platformei; pregăteste ședințele Consiliului şi  procesle verbale; asigură publicitatea socială în numele Platformei;  organizează conferințe de presă;  menține o comunicare permanentă cu mass-media; disemineaza informații cu privire la activitățile Platformei; îndeplineşte alte sarcini atribuite de către secretarul Platformei.

CERINȚE:

- experienţă în domeniul relaţiilor cu publicul;
- capacitatea de a interacţiona cu reprezentanţii contractorilor, ai partenerilor din proiect şi ai partenerilor din reţele sociale;
- abilităţi organizatorice, abilităţi de motivare şi relaţionare;
- abilităţi de utilizare a instrumentelor de comunicare la distanţă;
- abilităţi de organizare/structurare a informaţiei;
- experienţă de web publishing;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- orientarea către rezultate: planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionare;
- abilităţi de planificare, programare, implementare, monitorizare şi evaluare;
- cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză la nivel avansat. Cunoaşterea altor limbi straine: franceza sau germana, va constitui un avantaj;
- cunoştinţe de administrae PC: Ms. Office (foarte bine - in special Word, PowerPoint, Access si Outlook), Corel Draw (bine), Adobe Photoshop (nivel mediu), Adobe PageMaker (nivel mediu);
- abilităţii de comunicare, lucru în echipă.


RESPONSABILITĂȚI:

- asigură funcţionarea secretariatului tehnic, în coordonare cu managerul de proiect;
- asigură pregătirea şi derularea tuturor activităţilor conform calendarului de implementare stabilit împreună cu echipa de management;
- participă la implementarea strategiei de comunicare a Platformei;
- participă la gestionarea informaţiilor rezultate în urma cercetării pe regiuni şi la prelucrarea acestora;
- participă la elaborarea documentelor şi a materialelor rezultate din lucrările workshop-urilor;
- scrierea articolelor şi a materialelor pentru presă şi public;
- asigură publicarea materialelor realizate, destinate publicului, pe toate site-urile relevante;
- asigură pregătirea materialelor pentru publicare, în diferite faze;
- asigură gestiunarea publicaţiilor şi distribuirea acestora la evenimente, pe web sau pe alte canale;
- participă la coordonarea acţiunilor experţilor pe termen scurt implicaţi în procesul de instruire pe regiuni;
- asigură informarea şi publicitatea proiectului prin toate mijloacele disponibile;
- asigură respectarea tuturor regulilor şi formalităţilor legate de implementarea proiectelor Secretariatului Platformei;
- coordonează activitatea de organizare a evenimentelor;
- se ocupă de promovarea Platformei şi a organizaţiilor-membre ale Platformei, prin mijloace specifice;
- gestionează contul Platformei „Pentru Europa” în reţelele de socializare Facebook, Twitter s.a. (dupa caz)

Persoanele interesate vor trimite CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa:
proeurope.platform@gmail.com

Termenul de aplicare:  25 februarie 2015.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate.