A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Solicitare oferte de preturi pentru publicitate OUTDOORContextul Cererii de oferte de prețuri:

Contextul Cererii de oferte de prețuri:

Centrul “DIALOG-Pro” asigura din punct de vedere ethnic lucrarile  Secretariatului Platformei societatii civile “Pentru Europa” si urmeaza sa amplaseze publicitatea/postere pe 6 panouri de informare/publicitare tip “billboard” si 9 casete luminoase tip “cityliht”.

Astfel Centrul “DIALOG-Pro” solicită Oferte de Prețuri pentru tiparul posterelor si amplasarea lor.

Termeni de referință:

·         Trei postere cate 2 exemplare de fiecare pentru 6 bilboard-uri
·         Trei postere cate 3 exemplare de fiecare pentru 9 citylight-uri

Condiții:

Centrul “DIALOG-Pro” va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane juridice care vor efectua lucrarile in termen cat mai restransi, acest lucru va fi un avantaj pentru acei ofertanti, care vor asigura realizarea lucrarilor calitativ si in termen cat mai restrans.

Cerințe tehnice față de ofertanți:

Billboard:

Formatul – 3 x 6m
Tipar – 4+0
Amplasare - in afara orasului Chisinau
3 –directia Nord (drum de insemnatate nationala)
3 – directia Sud (drum de insemnatate nationala)
Termen de mentinere -1 luna (cu posibilitatea extinderii termenului de amplasare)

Citylight

Format -  1,2 x 1,8m
Tipar – 4+0
Amplasare – orasul Chisinau
Termen de mentinere – 1 luna (cu posibilitatea extinderii termenului de amplasare)

În calitate de ofertanți pot aplica persoane juridice.
Oferta trebuie prezentata in original sau varianta pe foaie cu antet a intreprinderii stampilata si scanata pana 15 iunie 2015 la adresa de email: proeurope.platform@gmail.com  sau lilia.snegureac@gmail.com

sau prezentata in plic la adresa:  Chisinau, str.Banulescu Bodoni, 25, bir.35