A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Declaraţie cu privire la transparenţa şi monitorizarea utilizării fondurilor europene


 Declarație cu privire la transparența și monitorizarea utilizării fondurilor europene

Chișinău,
21 aprilie 2015

Partidele pro-europene care au acces la guvernare după anul 2009 și-au stabilit obiectiv prioritar integrarea europeană a Republicii Moldova, drept condiție esențială pentru dezvoltarea și modernizarea țării. Cetățenii Republicii Moldova au susținut aceste eforturi, fapt confirmat de toate scrutinele electorale care au avut loc după 2009. Totodată, pentru realizarea acestui obiectiv ambițios, în ultimii ani Republica Moldova a beneficiat de o susținere diplomatică, logistică, dar și financiară considerabilă din partea UE, estimată la sute de milioane de euro.

Ajunse însă la guvernare partidele pro-europene s-au autoasociat cu procesul de integrare europeană, considerând că vor fi susținute de UE în orice împrejurări. Mai mult, acestea au profitat de generozitatea UE și au comis numeroase abuzuri de ordin legislativ și financiar. În consecință, după șase ani de guvernare pro-europeană, percepția generală a cetățenilor este că politicienii care se declară pro-europeni poartă doar stindardul de integrare europeană. Practicile pe care le utilizează, nivelul de corupție, precum și lipsa transparenței în luarea deciziilor și gestionarea fondurilor europene denotă faptul că abordările lor sunt departe de cele europene.În ultimii ani, sub paravanul integrării europene autoritățile au încuviințat numeroase abuzuri, inclusiv la capitolul utilizării fondurilor externe, fapt care nu poate fi asociat procesului de integrare europeană. De fapt, așa-zișii promotori ai integrării europene au subminat vectorul european de dezvoltare al țării și au permis ca situația să degradeze. În rezultat, în pofida ajutorului substanțial acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare cetățenii nu simt că lucrurile evoluează spre bine în țara noastră, iar încrederea lor în structurile europene s-a diminuat considerabil, fiind astfel pus în pericol parcursul european al țării.

În acest context, Platforma Societății Civile ”Pentru Europa”, care promovează integrarea europeană ca perspectivă strategică de dezvoltare a Republicii Moldova și este dispusă să susțină eforturile de modernizare și europenizare a țării, de accelerare a reformelor pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea unei economii durabile, solicită ca Uniunea Europeană, în calitatea sa de principal donator al Republicii Moldova și structură europeană interesată de stabilitate, bunăstare și democrație la hotarul său de est:

  • SĂ NU MAI TOLEREZE derapajele antieuropene și antidemocratice ale autorităților Republicii Moldova;
  • INSTITUIE un control riguros asupra gestionării fondurilor și granturilor europene, pentru a nu permite folosirea acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de finanțare;
  • CONDIȚIONEZE mai restrictiv oferirea asistenței Republicii Moldova pentru a evita acțiunile antieuropene și antidemocratice ale autorităților;    
  • STABILEASCĂ niște condiționalități foarte clare pentru Guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește valorificarea resurselor financiare.
  • SUSȚINĂ eforturile societății civile în elaborarea metodologiilor de monitorizare a impactului cheltuielilor realizate de Guvern din fonduri europene, inclusiv la capitolul promovării parcursului european al Republicii Moldova.
  • CEARĂ autorităților să respecte transparența procesului de luare a deciziilor și eficiența dialogului public-privat luând în considerare angajamentele Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere.

Platforma Societății Civile ”Pentru Europa” consideră că odată realizate aceste condiții, ele vor permite redarea încrederii cetățenilor în structurile europene și în Uniunea Europeană, în general. Organizațiile membre ale Platformei își reafirmă angajamentul de a-și consolida eforturile pentru a apropia Republica Moldova de valorile și standardele europene, însă consideră că acest lucru este posibil doar în condițiile în care guvernarea își va îndeplini obligațiunile într-o manieră corectă și transparentă, iar societatea civilă va dispune de susținere metodologică pentru a monitoriza angajamentele asumate de către autorități.

Platforma Societății Civile „Pentru Europa” este o asociere voluntară a organizațiilor societății civile din R. Moldova, a cărei scop este consolidarea opțiunii de integrare europeană și dezvoltare democratică a țării. Platforma a fost constituită la 30 iunie 2014, la inițiativa societății civile, cu scopul de a aduna organizațiile non guvernamentale, instituțiile publice și alți actori din societate în jurul unei idei naționale: pregătirea R. Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Semnatarii Declarației:

Centrul de Resurse ”Dialog-Pro”
Fundația Est-Europeană
Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”
Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova (BPW-Moldova)
Asociația Obștească ”Habitat”
Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
Asociația Micului Business
Asociația Obștească ”Certitudine”
Asociația Obștească ”Eco-Răzeni”
Asociația Obștească ”BIOS”
Agenda Națională de Business
Asociația Obștească ”Cutezătorul”
Victoria Bucătaru, membru al Board-ului Platformei ”Pentru Europa”, director de programe APE
RCTV Memoria
Centrul Republican pentru copii și tineret ”GUTTA-CLUB”
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
Asociația ”Promo-LEX”
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova
I.P. ”Clinica Juridică Universitară”
Clubul Politic al Femeilor 50/50
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Consiliul National al Tineretului din Moldova
Asociatia Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
Centrul de Resurse Juridice din Mioldova
IDIS "Viitorul"
Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe (APOLLO)