A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Congresul "Educaţia pentru Cetăţenia Globală: Unitate în diversitate"

În perioada 26-28 noiembrie 2015, cel de-al treilea Congres "Educaţia pentru Cetăţenia Globală: Unitate în diversitate" îşi desfăşoară lucrările la Zagreb (Croaţia).

Acest Congres are ca scop întrunirea a peste 200 de persoane interesate de educaţia globală (EG), din sectoare educaţionale oficiale şi neoficiale, din platforme civile, guverne, parlamente, autorităţi locale şi regionale, cât şi organizaţii interguvernamentale din Europa şi dincolo de ea.

Obiectivele urmărite în cadrul Congresului:
1. Contribuţia pentru implementarea unui cadru metodologic competent referitor la Educaţia Globală/Educaţia pentru Cetăţenia Globală (EG/ECG), în special înţelegerea aspectelor interculturale şi interreligioase, pentru consolidarea ulterioară a unui sector educaţional obiectiv şi eficient, promovând astfel ideea de cetăţenie activă şi spiritul critic şi decizional privind provocările şi oportunităţile globale;


2. Identificarea priorităţilor şi definitivarea unei strategii privind consolidarea ulterioară a GE/GCED, luând în considerare necesităţile existente, dar şi realizările la nivel de ţară, în cadrul dezvoltării strategiei naţionale, reformei curriculare, campaniilor de sensibilizare şi mobilizare;


3. Determinarea valorii adăugate şi a unei posibile contribuţii ED/ECG pentru consolidarea şi realizarea unor scopuri sustenabile;


4. Discutarea propunerilor cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere care ar urma să susţină evaluarea şi implementarea ED/ECG în Europa, precum şi propunerea unui Plan de Acţiune pentru următorii trei ani ce va viza dezvoltarea de politici, susţinerea pedagogică şi mecanismele de training.

La lucrările Congresului participă dna Lilia Snegureac, Preşedintele Centrului de Resurse "Dialog-Pro" din Rep. Moldova, coordonator naţional al Săptămânii pentru Educaţie Globală.