A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

TENDER: Prestarea serviciilor de transport

15.03.2016


Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-Pro” anunță o licitație pentru desemnarea unei companii care va presta servicii de transport.

Serviciile de transport vor fi oferite în cadrul proiectului ”Responsabilitate individuală și cetățenie activă”.
Condiţii de participare la licitație:
  • Experiența companiei/persoanei;
  • Mijloc de transport confortabil;
  • Prestarea servicilor de transport în raza mun. Chișinău;
  • Prestarea serviciilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Număr de locuri: 4-5, cu posibilitatea transportării și a echipamentului.
Ofertele comerciale vor conține prețul pentru 1km/oră în raza mun. Chișinău și pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.


Termenul limită de prezentare a ofertelor: 25 martie 2016.

Așteptăm ofertele Dvs. pe adresa dialogpromd@gmail.com