A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Proiectul Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă


Proiectul este realizat de Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-Pro”, în perioada 1 martie 2016 – 31 decembrie 2016 în cinci localități din Republica Moldova – s. Ermoclia (r-n Ștefan Vodă), s. Elizaveta (mun. Bălți), s. Ciolacu Nou (r-n Fălești), or. Cahul și or. Ștefan Vodă.

Scopul proiectului: Încurajarea cetăţeniei active şi a participării la viaţa comunităţii, precum şi sporirea rolului cetăţeniei active în comunitate.

Sloganul proiectului: Dezvoltare prin participare.

Proiectul prevede crearea în cinci localități pilot din Republica Moldova a Cluburilor pentru Cetățenie Activă - niște celule la nivel de comunitate care promovează activismul cetățenesc, buna guvernare și implicarea cetățenilor la viața comunității. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că fără o EDUCAŢIE pentru o cetăţenie activă progresul nu este posibil. De aceea, promovarea în comunitate a bunei guvernări şi a importanţei participării active a fiecăruia la viaţa localităţii este esențială pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

Cluburile pentru Cetăţenie Activă vor fi create în cadrul şcolilor, bibliotecilor publice sau a Centrelor raionale de tineret. Membri ai Cluburilor pot deveni cetățenii din comunitate, inclusiv tinerii, care sunt activi, cu inițiativă și dornici de a contribui la prosperarea localității. În cadrul Cluburilor vor fi create Comitete ale Înțelepților, constituite din persoane în vârstă, respectate și cu autoritate în localitate. Un loc aparte în cadrul proiectului îi va reveni colaborării dintre membrii Cluburilor cu Autoritățile Publice Locale (APL), pentru a dezvolta un dialog real şi structurat în scopul responsabilizării administraţiei locale şi transparentizării actului de guvernare, dar şi pentru a încuraja cetăţenii să participe activ în elaborarea şi adoptarea deciziilor publice.

Astfel, proiectul își propune să aducă tinerii, comunitatea şi APL la o masă de DIALOG permanent pentru a dezbate în primul rând poziţia cetăţenească a oamenilor, implicarea lor activă în procesul decizional al APL-urilor din localitate, dar și metodele prin care ei ar putea să se implice pentru a contribui la dezvoltarea localității. Scopul proiectului este ca înţelepciunea persoanelor de vârsta a treia şi elanul, entusiasmul şi mobilitatea tinerilor să acţioneze în interesul comunităţii.