A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Angajamentul UE faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte relaţiile externe

La 19 iunie 2017 , Consiliul UE  a adoptat concluzii privind angajamentul UE față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe.

Consiliul recunoaște numeroasele roluri diferite pe care organizațiile societății civile (OSC-uri) le joacă în calitate de promotori ai democrației, precum și de apărători ai deținătorilor de drepturi, ai statului de drept, ai justiției sociale și ai drepturilor omului.
Concluziile subliniază importanța crucială a OSC-urilor pentru punerea în aplicare cu succes a Strategiei globale a UE și a Agendei 2030, inclusiv în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD-uri).

 Mai mult   http://www.infoeuropa.md/asistenta-europeana/angajamentul-ue-fata-de-societatea-civila-in-ceea-ce-priveste-relatiile-externe/
Concluzii  http://www.infoeuropa.md/files/angajamentul-ue-fata-de-societatea-civila-in-ceea-ce-priveste-relatiile-externe.pdf