A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Participarea civică la procesul de luare a deciziilor în ţările Parteneriatului Estic

A fost publicat un nou studiu cu privire la participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estic. Partea II. Practici și Implementare /  "Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries Part II: Practice and Implementation" ,care cuprinde 24 de studii de caz din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus și include un set de recomandări pentru fiecare țară, lecții învățate din regiunea Parteneriatului estic și o strategie regională.

Analiști din șase țări examinează măsuira și modalitatea în care sunt aplicate și implementate legislația și politicile relevante.  Autorii analizează, în primul rând, în ce măsură au fost respectate procedurile legale în ciclul de elaborare a politicilor în ultimii ani, după care prezintă studii de caz din fiecare țară pentru a prezenta detaliat modalitatea în care elaborarea politicilor participative funcționează în practică. Acest studiu este o continuare a studiului privind participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estica. Partea I. Legi și Politici / “Civil Participation in Political Decision-Making in the Eastern Partnership Countries – Part I: Laws and Policies”, în care au fost analizate legile și politicile care oferă cadrul pentru participarea civilă la luarea deciziilor politice în fiecare dintre cele șase țări. Provocările și oportunitățile pot să difere, însă toate cele șase țări se confruntă cu deficiențe în ceea ce privește claritatea, eficacitatea și incluziunea proceselor lor de elaborare a politicilor și procedurilor de evaluare.

 Mai mult  
 http://www.infoeuropa.md/proiecte-europene/lansarea-noului-studiu-cu-privire-la-participarea-civica-la-procesul-de-luare-a-deciziilor-in-tarile-parteneriatului-estic/