A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Cooperarea eficientă între UE şi societatea civilă din Republica Moldova

va fi asigurată de o nouă Platformă bilaterală, creată în baza Acordului de Asociere între RM şi UE.

Acordul de Asociere a Republicii Moldova prevede crearea unui mecanism bilateral alcătuit din reprezentanți ai societății civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic și Social European şi reprezentanţi ai Societăţii Civile din Republica Moldova, care va monitoriza punerea în aplicare a acordului.

Procesul de constituire a Platformelor Societăţii Civile a fost abordat în cadrul celui de-al 6-lea Forum al Societăţii Civile din cadrul Parteneriatului Estic (Batumi, 21 noiembrie 2014), care a salutat lansarea acestui proces şi a recomandat ca la instituirea acestui mecanism bilateral actorii interesaţi să se conducă de următoarele principii fundamentale.