A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Materiale promoţionale elaborate de către Secretariatul Platformei Societăţii Civile „Pentru Europa”

DESCARCATI
Secretariatul Platformei societăţii civile « Pentru Europa » şi Centrul DIALOG-Pro, în cadrul proiectului „Platforma societăţii civile « Pentru Europa »: consolidarea comunicării interne şi externe”, parte a campaniei naționale „EUROPA PENTRU TINE”, au elaborat trei postere, care au menirea să „poarte” mesajul european către cetăţeni

Posterele promovează mesaje precum principiile europene (statul de drept şi drepturile de care se bucură cetăţenii UE), asocierea cu UE, care duce la modernizarea ţării şi beneficiile de care se vor bucura cetăţenii şi care sunt condiţionate de o economie puternică.

Propunem atât societăţii civile, cât şi autorităţilor publice locale, mass-media, instituţilor de învăţământ şi tuturor celor care doresc să amplaseze în locurile publice aceste postere s se adreseze la Secretariatul Platformei societăţii civile « Pentru Europa », tel. 022 24 17 71 sau email : proeurope.platform@gmail.com. DETALII


DESCARCATI
Cum promovăm mesajul european şi care sunt etapele unei comunicări eficiente cu cetăţenii, ce ar putea oferi promotorii mesajelor şi valorilor europene publicului şi cum ar putea organiza o proprie campanie de informare grupurile de cetăţeni activi, elevi ONG-uri locale, dar şi autorităţile locale – toate acestea sunt prezentate succint în pliantul „INFORMARE. COMUNICARE. EFICIENŢĂ. INTEGRARE”.

Pliantul a fost elaborat de către Secretariatul Platformei societăţii civile « Pentru Europa » şi Centrul DIALOG-Pro în cadrul proiectului „Platforma societăţii civile « Pentru Europa »: consolidarea comunicării interne şi externe”, parte a campaniei naţionale „EUROPA PENTRU TINE”

Pliantul „INFORMARE. COMUNICARE. EFICIENŢĂ. INTEGRARE” are drept scop iniţierea tuturor celor care doresc şi pot să fie promotori ai valorilor europene şi pot comunica în special la nivel local cu cetăţenii, în materie de comunicare şi informare.

Cele trei compartimente ale pliantului propun mijloace de dezvoltare a unui dialog veritabil între cetăţeni şi cei care promovează ideea de integrare europeană.  DETALII