A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Societatea civilă este încurajată să fie pro-activă

La Chișinău a fost organizat seminarul de instruire ”Metode și instrumente de participare activă într-o Europă responsabilă”, cu participarea experților străini Mariana Nițelea și Luiza Cristea.
 
Centrul de Resurse ”Dialog-Pro” este o organizație neguvernamentală care asigură lucrările de secretariat ale Platformei societății civile ”Pentru Europa”, care la rândul ei urmărește scopul de a stabili o comunicare eficientă între organizațiile societății civile din Republica Moldova, membri ai Platformei. Unul dintre scopurile Centrului este organizarea seminarelor de instruire și a conferințelor, cu implicarea diferitor categorii de participanți pentru a disemina informații cu privire la instrumentele de promovare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Astfel, pe data de 3 august 2015, în cadrul Campaniei naţionale de informare Europa pentru Tine, Centrul de Resurse ”Dialog-Pro”, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Democratică și Fundația Dignitas din România, a organizat la Chișinău seminarul de instruire ”Metode și instrumente de participare activă într-o Europă responsabilă”, cu participarea experților români, Mariana Niţelea și Luiza Cristea.

La dezbateri au luat parte reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova, în special din teritoriu, dar și bibliotecari, care au pus în discuție locul și rolul societății civile în procesul de integrare europeană, au făcut cunoștință cu instrumentele elaborate de UE și Consiliul Europei pentru societatea civilă și au abordat importanța implicării active a societății civile la toate nivelurile de luare a deciziilor.