A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Săptămâna Educației Globale 2016 in Moldova


Educaţia globală cuprinde educaţia pentru dezvoltare, educaţia privind drepturile omului, educaţia interculturală, educaţia pentru pace şi soluţionarea conflictelor.

Tema propusă pentru ediția din 2016 a Săptămânii Educației Globale, care s-a desfășurat în perioada 12-20 noiembrie 2016, este ”Acționând împreună pentru o lume a păcii”. 

Săptămâna Educației Globale în Republica Moldova a fost marcată printr-o serie de activități, organizate de Dialog Pro , desfășurate în mai multe localități din țară și la Chișinău, care se vor axa în special pe educația pentru cetățenie participativă.
15 noiembrie 2016 – Dezbaterea ”Responsabilitate individuală și cetățenie activă” s. Elizaveta, mun. Bălți

17 noiembrie 2016 – ”Educația participativă a tinerilor: Rolul și impactul în societate”, Chișinău, BNRM

Modalitățile implicării studenţilor în dezvoltarea şi menţinerea unei culturi democratice care ar permite instituţiilor democratice să funcţioneze eficient au fost discutate în cadrul unei Mese Rotunde organizată la 17 noiembrie 2016, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în cadrul Săptămânii Educației Globale.